แผนที่ นโยบายการศึกษา เว็บเพื่อนบ้าน หาเพื่อน ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
 
เข้าสู่ระบบสมาชิก
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม VDO ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด เกี่ยวกับเรา ทำเนียบบุคลากร กระดานถามตอบ
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม VDO กิจกรรม ประกันคุณภาพ ดาวน์โหลด เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา เว็บบอร์ด
ผู้อำนวยการ

โรงเรียนชุมชนหนองเรือ(Chumchon-nongrua School)

ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว
ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองเรือ
สายตรง 043294114
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก «
ลืมรหัสผ่าน «
ข้อมูลโรงเรียน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
แผนที่/แผนผังโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
เอกลักษณ์-อัตลักษณ์
กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลครู-นักเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
นโยบายการบการศึกษา
งานประกันคุณภาพ
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด
VDO กิจกรรม
หาเพื่อน
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่
กลุ่มบริหารงานสัมพันธ์ชุมชน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
ผู้ดูแลระบบ
ผลงานครู/นักเรียน
ผลงานครู/อาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งภายนอก
สพฐ.
สมศ.
รวมเว็บไซต์เขตพื้นที่
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
สำนักงานรัฐมนตรี
การประปาส่วนภูมิภาค
ลิ้งหน่วยงานราชการ


 
หมวด » เกี่ยวกับเรา

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  


กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

          กลยุทธ์ที่  ๑ : รณรงค์ ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการของโรงเรียนได้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

          กลยุทธ์ที่  ๒ : ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกรักความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

          กลยุทธ์ที่  ๓ : พัฒนาหลักสูตรและยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

          กลยุทธ์ที่  ๔ : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการประเมินภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานประเมินภายนอก (มหาชน)

          กลยุทธ์ที่  ๕ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  สู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง

          กลยุทธ์ที่  ๖ : พัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียนและชุมชน

          กลยุทธ์ที่  ๗ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

 
TAG :
เขียนเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2557 21:25:04 เข้าชม : 14532 ครั้ง แจ้งลบ
แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด  
เว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด
เว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด
เข้าชม 31311 ครั้ง
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เข้าชม 14553 ครั้ง
โครงสร้างการบริหาร  
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
เข้าชม 17451 ครั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน  
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
เข้าชม 18816 ครั้ง
วิสัยทัศน์-พันธกิจ  
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
เข้าชม 15813 ครั้ง
ประวัติความเป็นมา  
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
เข้าชม 26187 ครั้ง
อัตลักษณ์-เอกลักษณ์  
อัตลักษณ์-เอกลักษณ์
อัตลักษณ์-เอกลักษณ์
เข้าชม 15267 ครั้ง
ข้อมูลครูและนักเรียน  
ข้อมูลครูและนักเรียน
ข้อมูลครูและนักเรียน
เข้าชม 20517 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนหนองเรือ(Chumchon-nongrua School)
ที่อยู่ 402 หมู่ 13 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ไปรษณีย์ 40210
โทร : 043294114   Fax : 043294114     E-mail : cpnr.net@gmail.com
Copyright 2012 © โรงเรียนชุมชนหนองเรือ(Chumchon-nongrua School)
ccnr.ac.th
website hit counter