แผนที่ นโยบายการศึกษา เว็บเพื่อนบ้าน หาเพื่อน ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
 
เข้าสู่ระบบสมาชิก
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม VDO ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด เกี่ยวกับเรา ทำเนียบบุคลากร กระดานถามตอบ
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม VDO กิจกรรม ประกันคุณภาพ ดาวน์โหลด เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา เว็บบอร์ด
ผู้อำนวยการ

โรงเรียนชุมชนหนองเรือ(Chumchon-nongrua School)

ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว
ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองเรือ
สายตรง 043294114
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก «
ลืมรหัสผ่าน «
ข้อมูลโรงเรียน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
แผนที่/แผนผังโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
เอกลักษณ์-อัตลักษณ์
กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลครู-นักเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
นโยบายการบการศึกษา
งานประกันคุณภาพ
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด
VDO กิจกรรม
หาเพื่อน
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่
กลุ่มบริหารงานสัมพันธ์ชุมชน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
ผู้ดูแลระบบ
ผลงานครู/นักเรียน
ผลงานครู/อาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งภายนอก
สพฐ.
สมศ.
รวมเว็บไซต์เขตพื้นที่
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
สำนักงานรัฐมนตรี
การประปาส่วนภูมิภาค
ลิ้งหน่วยงานราชการ


 
หมวด » เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์-พันธกิจ  


วิสัยทัศน์  

             ภายในปี  2560 โรงเรียนชุมชนหนองเรือมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์และสื่อความ ครูใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย มี     ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

พันธกิจ  

1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย

2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย

3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้

5.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

6.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

7.  จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและเพียงพอ

8.  ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย

9.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้

10.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

เป้าหมาย 

1.  นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองเรือเป็นผู้มีระเบียบวินัย

2.  นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองเรือมีความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย

3.  นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองเรือมีสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

4.  นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองเรือมีนิสัยใฝ่เรียนรู้

5.  นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองเรือได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

6.  โรงเรียนชุมชนหนองเรือมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

7.  ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและเพียงพอ

8.  โรงเรียนชุมชนหนองเรือส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย

9.  โรงเรียนชุมชนหนองเรือมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้

10.  โรงเรียนชุมชนหนองเรือมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

 

 
TAG :
เขียนเมื่อ 5 กันยายน 2557 13:12:47 เข้าชม : 15813 ครั้ง แจ้งลบ
แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เข้าชม 14553 ครั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน  
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
เข้าชม 18837 ครั้ง
ข้อมูลครูและนักเรียน  
ข้อมูลครูและนักเรียน
ข้อมูลครูและนักเรียน
เข้าชม 20517 ครั้ง
เว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด  
เว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด
เว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด
เข้าชม 31332 ครั้ง
ประวัติความเป็นมา  
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
เข้าชม 26208 ครั้ง
วิสัยทัศน์-พันธกิจ  
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
เข้าชม 15834 ครั้ง
อัตลักษณ์-เอกลักษณ์  
อัตลักษณ์-เอกลักษณ์
อัตลักษณ์-เอกลักษณ์
เข้าชม 15267 ครั้ง
โครงสร้างการบริหาร  
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
เข้าชม 17451 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนหนองเรือ(Chumchon-nongrua School)
ที่อยู่ 402 หมู่ 13 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ไปรษณีย์ 40210
โทร : 043294114   Fax : 043294114     E-mail : cpnr.net@gmail.com
Copyright 2012 © โรงเรียนชุมชนหนองเรือ(Chumchon-nongrua School)
ccnr.ac.th
website hit counter